top of page

Givertjeneste

Givertjeneste? Går det an å tjene ved å gi? Hvorfor skal jeg gi? Dette og mange flere spørsmål kan man stille seg når det kommer til om Gud bryr seg om hva vi bruker penger på.


Av alt vi kan lære av Bibelen, synes noen at det mest ubehagelige er hva den sier om penger. Alle systemer i verden er bygd opp rundt penger. Og man trenger penger for å kjøpe mat, klær og hus. Men det finnes mange ting penger ikke kan kjøpe, som for eksempel fred, glede, frelse, seier over synd, evig liv, sanne venner, familie, tilfredshet osv. Listen kunne vært lang.


Bibelen lærer oss at alt det vi har er en velsignelse fra Gud. Når Gud velsigner, så velsigner han oss ikke bare til vårt eget forbruk, men vi blir velsignet slik at vi kan være en velsignelse. Ordspråkene 11:25 sier «Den som sprer velsignelse, skal trives. Og den som lesker andre, han blir selv forfrisket». Akkurat som Gud velsignet Abraham slik at han kunne være en velsignelse, velsigner Gud deg slik at du kan være en velsignelse.


Det er en velsignelse i seg selv i det å gi. Når vi gir frivillig og med et glad hjerte ut av det Herren har velsignet oss med, så vil han velsigne med enda mer. Ordspråkene 11:24 forteller oss at «Den ene strør ut og får enda mer, den andre holder tilbake mer enn rett er, og det blir likevel bare fattigdom».


Tenk på dette; når Gud skapte verden, så skapte han gress og planter som sår seg og frukttrær som bærer frukt med frø i (1. Mos 1:11-12). Alt det han skapte gav han til menneskene til å spise og råde over. La oss ta et tanke-eksperiment. Hvis vi tar en frukt; for eksempel et eple. Så er mesteparten av det eplet skapt til å spises og nytes. Men inni det eplet så er det noen frø. Hvis vi prøver å spise det, så smaker det bittert. Det er ikke for å spises, men til å plantes i jorden slik at det kan vokse nytt som bærer masse ny frukt.


Dette blir en god illustrasjon på at Gud har velsignet oss med mulighet til å gå på jobb, tjene penger, kjøpe mat, klær, sted å bo og det vi trenger. MEN, vi må ikke «spise» alt. Noe av det er ment til å så i jorden, slik at Gud kan gi vekst. Når vi gir inn i Guds rike, så planter vi.


Bibelen snakker også om at det å gi inn til Guds rike er et kjærlighetsverk og en prøve på om kjærligheten hos oss er ekte (2 Kor 8:7-8). Først, og det er viktig, mottar vi av Guds kjærlighet og deretter sår vi kjærlighets-frø av takknemlighet ved å gi av det vi har fått. «Vi elsker fordi han elsket oss først» (1 Joh 4:19).


Hvilken høst kommer det av at jeg er med å gir i Guds rike da, hva betyr det for meg? – spør du kanskje. For det første så står det i 2. Korinter 9 at «den som sår sparsomt, skal også høste sparsomt, og den som sår rikelig, skal høste med rik velsignelse». Og det er helt tydelig og klart: Om en bonde bare sår inn én åker, så kan han ikke forvente at alle 12 åkrene skal bære frem en stor høst!


Det går videre i samme kapittel å si at «Gud er mektig til å gi dere all nåde i rikelig mål, for at dere alltid og i alle ting kan ha alt det dere trenger til, og ha overflod til all god gjerning». Det vil si at det er en nåde at vi har noe å gi. Gud velsigner oss så vi har alt vi trenger til og har overflod – ikke til å forbruke på oss selv – men til all god gjerning.


Men hvem er det Gud gir denne «nåde i rikelig mål» til? Jo, i vers 10 står det: «han som gir såmannen såkorn og brød å ete». Altså er det en som sår, som får «såkorn». En som har mottatt av Guds store kjærlighet og ser at alt man har er en velsignelse fra Ham, kommer til å ønske å gi med glede og som en takknemlighet til Gud og hans rike. Legg også merke til at han også gir såmannen «brød å ete». Altså er det også noe for oss å spise. Men bildet er at en bonde får ikke noe å spise om Han ikke på våren går ut for å så seg en høst. Heller ikke om han spiser hele høsten med de såkorn som var ment til å så i jorden neste vår.


Når vi så er med å gir av vår overflod til menigheter og organisasjoner som sprer evangeliet, så er vi med på å bygge Guds rike og hjelpe med å la evangeliet nå enda lenger. Koster evangeliet noe, spør du kanskje? Nei, evangeliet om Jesu Kristi kjærlighet og verk på Golgata kan selvfølgelig mottas uten penger fra den som mottar (Jes 55:1). Men det koster å bringe evangeliet ut. De som står i fulltidstjeneste og har gitt sitt liv til dette trenger penger for å leve. Menigheter og organisasjoner trenger gjerne et bygg for å drive virksomheten ut fra med alt som hører til det. Det skal også lages og produseres materiell som traktater, undervisning, podcast, tv-programmer osv. Alt dette koster penger.


Når vi er med gir, så får vi være med på noe større enn vi hadde klart på egen hånd. Det er en tjeneste i Guds rike å få være med å gi. Paulus sier videre i 2. Korinter 12:12: «For den hjelp som dere gir ved denne tjenesten, skal ikke bare fylle mangelen hos de hellige, men også skape overflod ved manges takksigelser til Gud.»


Det virker en stor glede og takksigelse hos de som hører og tar imot evangeliet. Ikke nok med det. Når vi kommer til Himmelen, vil vi få se den fulle frukten av det vi har fått være med på her på jorden. Det kommer til å komme mennesker som man aldri har truffet for å takke deg som har gitt. Gjennom din givertjeneste – og ja, det er en måte å tjene på – kan du være med å oppfylle den store Misjonsbefalingen (Matt 28:19-20; Apg. 1:8).


Vi leser de siste versene i 2. Korinter 9 sammen til slutt:


13 Denne givertjenesten er en prøve på ektheten hos dere, og de vil prise Gud for deres lydighet til å bekjenne Kristi evangelium, og for den oppriktige godhet dere viser i samfunnet med dem og med alle.

14 De vil be for dere og lengte etter dere på grunn av den rike nåde fra Gud som er over dere.

15 Gud være takk for sin usigelige gave!


Husk, du er velsignet for å være en velsignelse!

40 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page