top of page

Om oss

Ansgar Gospel Choir
Barnekirka

Hvem er vi?

Vi er en kirke åpen for alle mennesker uansett bakgrunn. I våre samlinger retter vi fokus mot Jesus Kristus i forkynnelse, sang, musikk og bønn. Menigheten er en del av Pinsebevegelsen Norge.

Hva gjør vi?

Vi samles hver uke til Gudstjeneste med Barnekirke og kafé. Dette er vårt "storfellesskap". I uken er det mange som samles i mindre grupper enten på Betel eller i hjemmene.

Hvorfor gjør vi det vi gjør?

Vi tror at mennesket er skapt av Gud med en uendelig verdi og at vi alle har en hensikt i livet. Derfor ønsker vi å dele de gode nyhetene om Jesus til alle.

Visjon og verdier

Vår visjon er "å lede mennesker inn i et frelsende fellesskap som utruster til tjeneste for Gud, verden, og hverandre". Som kjerneverdier strekker vi oss etter å være en kirke som er inviterende, inkluderende og investerende.

Aktiviteter og virksomhet

Gudstjeneste hver søndag

Møte hver søndag med sang, musikk og forkynnelse. Samtidig er der det Barnekirke for barna.

Ungdom

Sosialt og meningsfylt samling for ungdom. Følg med i kalenderen for når det er samlinger.

Torsdagstreff

Første torsdag i måneden kl. 11. Bevertning, sang og andakt.

Bibelgrupper

Hver uke samles vi i mindre gruppe enten på Betel eller i hjemmene.

Barnekirke

Barnekirka går parallelt med Gudstjenesten hver søndag.

Strikkekafé

Mandager er det strikkekafé. Da er mange samlet til en sosial kveld på Betel. Bevertning, loddsalg og trekning av premier.

Bønnemøter

Hverdager mandag, onsdag, fredag kl. 09:30.

Misjon

Menigheten støtter flere misjonsprosjekter. Noen av hovedprosjektene er IBRA, Make Possible og hjelpesending til Øst-Europa (Ukraina).

bottom of page