top of page

Det største i livet

Om vi hadde spurt en gruppe mennesker om hva det største i livet er, ville vi nok få like mange svar som det var mennesker. Det er mange ting som bidrar til et meningsfullt og lykkelig liv, men for meg er det å kjenne Gud absolutt det største og viktigste av alt.


Den ”lille Bibel”, som kaller Johannes 3:16, sier:


«For så elsket Gud verden, at han gav sin enbårne Sønn, at den som tror på ham, ikke skulle gå fortapt, men ha evig liv" Johannes 3:16


Jesus sier her i samtalen med Nikodemus at hensikten med Hans komme var for at den som tror, skal ha evig liv. Men hva er evig liv? Egentlig så er det ikke å leve evig, for det gjør alle mennesker om man tror på Frelseren eller ikke. Bibelen gir oss selv svaret:


«Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.» Johannes 17:3


Jesus definerte her evig liv som å kjenne Gud Fader og Jesus Kristus. Ordet "kjenne" snakker om intimitet i stedet for bare intellektuell kunnskap. Derfor er evig liv å ha et intimt og personlig forhold til Gud Fader og Jesus Kristus. Ifølge Johannes 3:16, er det den intimiteten med Gud hva frelse egentlig handler om.


Dette er noe som vi ønsker å løfte frem i Pinsekirken Betel. Vi ønsker å lede alle mennesker til en nær relasjon med Jesus Kristus.

5 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Guds fred

Kommentarer


bottom of page